โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย เดิมทีโรงเรียน แห่งนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนวัดตะเคียนเตี้ย” เปิดสอนครั้งแรกโดยอาศัย ศาลาการเปรียญ วัดตะเคียนเตี้ย เปิดสอนเมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2473 ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่ คับแคบจึงย้ายโรงเรียนมาอยู่สถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น”โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย”
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตั้งอยู่เลขที่ 56/29 หมู่ที่ 2 ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี สังกัด สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-241509  หมายเลขโทรสาร 038 - 241509
          เขตพื้นที่บริการทางการศึกษา 
เขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีและเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
          ขอบข่าย ความรับผิดชอบ บทบาทของโรงเรียน