โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่6