โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด  634 คน
ชาย 340 คน
หญิง 294 คน
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562