โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง 3
วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครูจากกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง 3 สพป.อบ.เขต 4 ซึ่งโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย นำโดยท่านผอ.สาริศา จันทร์แรม กล่าวต้อนรับด้วยความรู้สึกปลื้มปิติ และเป็นเกียรติยิ่งที่คณะศึกษาดูงานได้ให้ความไว้วางใจในศักยภาพ การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยในนามโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่านขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2562,14:37   อ่าน 93 ครั้ง