โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
โครงการควบคุม ส่งเสริม และเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 นางณิชชา
สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้จัดทำโครงการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยควบคุม ส่งเสริม และเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ด้วยตนเอง และมีความตระหนักในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของตนเองได้ สนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,10:03   อ่าน 206 ครั้ง