โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประชาธิปไตย รู้และเข้าใจหลักการเลือกตั้ง พร้อมรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนออกคะแนนเสียงตามสิทธิ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบคุณทีมงาน ศสร.2 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,14:52   อ่าน 76 ครั้ง