โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
นิเทศ กำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3 นำโดยนางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับกรรมการนิเทศฯ โดยนายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:23   อ่าน 15 ครั้ง