โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยโรคเอดส์ อีกทั้งเป็นการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,13:45   อ่าน 22 ครั้ง