โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
ประเมินอ่าน เขียน ปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน”ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,12:16   อ่าน 23 ครั้ง