โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นางสาววีรยา กิงคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวพรพรรณ สายสุรินทร์ และนางสาวพรรณี หาญพิทักษ์ ครู ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย มีครูผู้ช่วยรับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวพรชนก แย้มศรีตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาวสุพิชญา สิงห์ลา ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,13:50   อ่าน 21 ครั้ง