โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และรับเงินเรียนฟรีค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในนามผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,16:48   อ่าน 36 ครั้ง