โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นางสาววีรยา กิงคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวบริมาส ศิริตรานนท์ นางสาวเด่นนภา พิธิธรรม นายศักดิ์ชัย แสงมาศ และนายจรัญ มีรัตน์ ครู ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย มีครูผู้ช่วยรับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 3 ราย คือ นางสาวอรทัย นุเหมือน นางสาวศศิภา ฦาชา และนางสาวรัตนาพร อินทร์ขาว ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,14:27   อ่าน 31 ครั้ง