โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้ต้อนรับการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นายพลธาวิน วัชรทรธำรงต์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 และนางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,08:37   อ่าน 27 ครั้ง