โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นางณิชชา สิทธิมาลิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และรับเงินเรียนฟรีค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในนามผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,11:28   อ่าน 26 ครั้ง