โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางณิชชา สิทธิมาลิก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :