โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา63
วันเด็ก2563
วันพ่อและวันชาติ
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กีฬากลุ่มบางละมุง 1
ยินดีต้อนรับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3
ทัศนศึกษาวันที่ 4-5 พย 62
สานรักสานฝัน แข่งขันให้น้อง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมสานรักสานฝัน แข่งขันให้น้อง จากพี่ๆ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น้องๆได้รับทั้งความสุข รอยยิ้ม สนุกสนาน และความรู้ที่พี่ๆ ได้นำมามอบให้แก่น้องๆโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยในนามผู้บริหาร ท่านผอ.สาริศา จันทร์แรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณ้่คณะทีมงานพี่ๆจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้มาจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันน
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรโครงการการศึกษาฯ
เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง 3
เปิดบ้านรับอนุบาลทับกวาง
รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายฯ
กิจกรรมควบคุมโรคเอดส์
คณะครูศึกษาดูงานนครนายก
วันวิทยาศาสตร์62
วันแม่แห่งชาติ 62
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และหลีกเลี่ยงความรุนแรง (D.A.R.E ประเทศไทย)
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และหลีกเลี่ยงความรุนแรง (D.A.R.E ประเทศไทย) สถานีตำรวจภูธรบางละมุง เพื่อให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
เปิดบ้านต้อนรับสหวิทยาศึกษาเมืองใหม่ สพป.สระบุรี เขต 2
วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย 62
วันต่อต้านยาเสพติด62
เรียนรู้การผลิตสบู่เหลวจากน้ำมันมะพร้าว ยาหม่องสมุนไพร
ผู้อำนวยการเปิดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน ปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562