โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกระดับชั้น
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2566
ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก อาทิ บูธอาหาร ขนม เกม รวมถึงของรางวัลจับสลาก ในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
????????โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก อาทิ บูธอาหาร ขนม เกม รวมถึงของรางวัลจับสลาก ในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566???? ☎️ติดต่อสนับสนุนของขวัญของรางวัลได้ที่ ครูปุ๊ นางนุชรีย์ สุชาฎา เบอร์โทร 0806302916
????ปล.ถึงท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุน บูธ อาหาร ขนม หรือกิจกรรมเกมต่างๆ แจ้งความประสงค์มาได้ทันทีเลยนะคะเพื่อทางโรงเรียนจะจัดเตรียมสถานที่ให้ค่ะ????
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00-11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
ประกาศเปิดโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (ON-SITE )
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอแจ้งเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ขอแจ้งเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ดังนี้
1. กำหนดสอบปลายภาควันที่ 28-30 กันยายน 2565 และแก้ไขผลการเรียนวันที่ 1-10 ตุลาคม 2565
2. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยขอเเสดงความเสียใจ
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย