โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ปฐมวัย

นางหทัยกร ภูกองเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0863003588
อีเมล์ : pla.teacher@gmail.co

นางสาวชลธิชา กลิ่นจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 0970122277
อีเมล์ : bowbow006@hotmail.com

นางนุชรีย์ สุชาฏา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2