โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ปฐมวัย

นางหทัยกร ภูกองเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวชลธิชา กลิ่นจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางนุชรีย์ สุชาฏา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2