โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกชกร แย้มสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบญจวรรณ พอกพูน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2