โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์ชัย แสงมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1