โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวบริมาส ศิริตรานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุทธิพร ข้องเกี่ยวพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : suthipon8899@gmail.com