โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพิชญา สิงห์ลา
ครูผู้ช่วย

ชื่อ: นางสาวสุภารัตน์ นวลน้อม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพรรณี หาญพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2