โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ผู้บริหาร

นางณิชชา สิทธิมาลิก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2019
ปรับปรุง 29/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 296384
Page Views 331113
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
2 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038) 346307
3 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038260588
4 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
5 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038) 241509
6 โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ บางละมุง 038-221051
7 โรงเรียนบางละมุง นาเกลือ บางละมุง
8 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
9 โรงเรียนมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
10 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ บางละมุง
11 โรงเรียนอนุบาลกาญจนา นาเกลือ บางละมุง
12 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง
13 โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ บางละมุง
14 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง
15 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง
16 โรงเรียนวุฒิโชค นาเกลือ บางละมุง
17 โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ บางละมุง
18 โรงเรียน11มัธยมสาธิตพัทยา นาเกลือ บางละมุง
19 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง บางละมุง
20 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
21 โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง บางละมุง
22 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง บางละมุง (038) 241493
23 โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
24 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง บางละมุง (038) 241037
25 โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง บางละมุง
26 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ บางละมุง 038-429913
27 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ บางละมุง 038249986
28 โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ บางละมุง 038 - 428615 , 038 - 412281
29 โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ บางละมุง
30 โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง (038) 249499
31 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ บางละมุง
32 โรงเรียนพระประสงค์ หนองปรือ บางละมุง
33 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
34 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ บางละมุง
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง
36 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง
37 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง 428615,412118
38 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล บางละมุง
39 โรงเรียนเบญจศึกษา หนองปลาไหล บางละมุง 0906615394
40 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง (038) 702111, 222022
41 โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล บางละมุง
42 โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
43 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 237664
44 โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ บางละมุง
45 โรงเรียนผู้รู้ (ญสส.80) ห้วยใหญ่ บางละมุง
46 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 235156
47 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ บางละมุง
48 โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง
49 โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
50 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ บางละมุง
51 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 239365
52 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว บางละมุง
53 โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง
54 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง 0-3830-9222
55 โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง บางละมุง 038249497
56 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง บางละมุง
57 โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง บางละมุง
58 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา
59 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038) 494702
60 โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา ศรีราชา
61 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา ศรีราชา
62 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038) 351450
63 โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา ศรีราชา
64 โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา
65 โรงเรียนอนุบาลบางพระ บางพระ ศรีราชา
66 โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ ศรีราชา
67 โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา บางพระ ศรีราชา
68 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา (038) 298018
69 โรงเรียนระพีวิทยา บางพระ ศรีราชา
70 โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ ศรีราชา
71 โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ ศรีราชา (038) 110524
72 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ ศรีราชา
73 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ ศรีราชา
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) บางพระ ศรีราชา
75 โรงเรียนประเสริฐสุข บางพระ ศรีราชา 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
76 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บางพระ ศรีราชา 038-341026
77 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ศรีราชา (038) 062557
78 โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง ศรีราชา
79 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง ศรีราชา
80 โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง ศรีราชา (038) 480746
81 โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง ศรีราชา
82 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) บึง ศรีราชา (038)347781
83 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง ศรีราชา
84 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง ศรีราชา
85 โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345273
86 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) บ่อวิน ศรีราชา (038) 345226
87 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา
88 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345227
89 โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา ศรีราชา
90 โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ ศรีราชา ศรีราชา
91 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา (044) 448761
92 โรงเรียนวรางค์ลักษณ์เนอร์สเซอรี่ ศรีราชา ศรีราชา
93 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา
94 โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ ศรีราชา
95 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา
96 โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา
97 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา (038) 312161
98 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา 038-313903
99 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ ศรีราชา
100 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา
101 โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ ศรีราชา
102 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ ศรีราชา
103 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา
104 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา
105 โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม ศรีราชา
106 โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม ศรีราชา
107 โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม ศรีราชา
108 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม ศรีราชา
109 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม ศรีราชา
110 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา (038) 290060
111 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา
112 โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา
113 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง ศรีราชา
114 โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา
115 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ
116 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน สัตหีบ
117 โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ 0-38 23-7058
118 โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน สัตหีบ (038) 237293
119 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ
120 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ 038-237872
121 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นาจอมเทียน สัตหีบ
122 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ
123 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ
124 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ 221418,736520
125 โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ
126 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ
127 โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ
128 โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ
129 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ (038) 722228
130 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี สัตหีบ สัตหีบ
131 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
132 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ (038)305483
133 โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
134 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ สัตหีบ 437504
135 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ
136 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
137 โรงเรียนวรนาถวิทยา สัตหีบ สัตหีบ
138 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ สัตหีบ (038) 435135
139 โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ
140 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
141 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ สัตหีบ
142 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ
143 โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตต์ แสมสาร สัตหีบ
144 โรงเรียนรังสิวัฒน์วิทยา ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง