โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
56/29 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ (038) 241509
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบริมาส ศิริตรานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,21:28  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพร ข้องเกี่ยวพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,23:46  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..